UzdrowieniaOpisy uzdrowień
"...Bogdan Skrzęta jest zdania, że dobry bioterapeuta
najpierw musi mieć ręke do roślin, dopiero później do ludzi..."

Uzdrowienia prezentacja kompleksowa

1. Zabieg uzdrawiający - pierwsze spotkanie (elementy)
 • a). Rozmowa wstępna (rozpoznanie)
 • b). Testy telemetryczne - diagnoza kinezjologiczna
  • potencjał emocjonalny (w jednostkach)
  • kondycja fizjologiczna (w jednostkach)
  • poziom wyjściowy świadomości badanego (mapa świadomości)
  • obciążenia blokujące zdrowie (możliwe rodzaje)
 • c). Diagnoza szczegółowa bioenergetyczno - intuicyjna
  • główne poziomy aury - diagnoza czakramów
  • zaburzenia subtelne i drobne
  • identyfikacja źródeł pochodzenia przypadłości i chorób
 • d). Dokładne oczyszczenie Biopola
 • e). Bioenergetyzacja wstępna i rozwinięta
 • f). Wybalansowanie systemu życiowego (optymalna skala pierwszego zabiegu)
 • g). Zamykanie przewodu bioenergetycznego i uszczelnianie nowego potencjału
 • h). Zabezpieczenie wielowymiarowe po zabiegu (ochrona nowego poziomu energii życiowej, uodpornianie na anomalie zewnętrzne)
 • i). Odcięcie bezpośredniego połączenia - dawca - biorca (rodzaj dodatkowego zabezpieczenia dla uzdrawianego)
 • j). W trakcie pierwszej sesji rozpoznawczej i inicjującej procesy naprawcze w systemie życiowym biorcy, przekazuję niezbędne, merytoryczne informacje na temat zachowania się osoby uzdrawianej po spotkaniu. Wartość tych uwag jest bardzo znacząca. Osoba wchodząca w terapię uzdrawiającą, jest w stanie walnie przyczynić się do zoptymalizowania procesu powrotu do zdrowia.

Kolejne sesje uzdrawiające rozwijają potencjały blokujące zjawiska patogenne, neutralizują skutki dewastacji wywołanych chorobą, odbudowują wszechstronne wszystkie rodzaje kondycji.

2. Metody zaawansowanego uzdrawiania

Muszą być poprzedzone ugruntowaniem dobrego poziomu zdrowia. Aby taki pułap osiągnąć, należy poddać się odpowiedniej ilości zabiegów uzdrawiających (każdy przypadek jest nietypowy). Koniecznością staje się wprowadzenie higieny wewnętrznej całego systemu życiowego. Dobór najlepszych sposobów odżywiania, w konsekwencji prowadzi do stworzenia diety indywidualnej, podlegającej ciągłym korektom, co jest uwarunkowane zmieniającym się wiekiem, kondycją i świadomością. Wejście w rozległy i ciągły system oczyszczania organizmu głównie jelita i wątroby, toruje drogę do przestrzeni zwanej Zdrowiem Doskonałym.

Dopiero wtedy uwidacznia się najwyraźniej, wpływ podnoszonej świadomości na całą egzystencję danego człowieka.

Zaawansowane uzdrawianie, to ciągła i wciąż poszerzana zdolność utrwalania doskonałego zdrowia, oraz pełna otwartości kondycja światłego umysłu gotowego na ubogacające zmiany.

3. Niezwykłe sposoby utrwalania i poszerzania zdrowia
W trakcie spotkań terapeutycznych przekazuję unikalną wiedzę i sposoby jej zastosowania w codziennym życiu. Przekłada się to błyskawicznie na poszerzenie elementów dających niezrównaną kondycję i odporność uzdrawianego. Współdziałanie osoby uzdrawianej z terapeutą, tworzy specyficzną logistykę, dzięki której super energia działa optymalnie szybko i skutecznie.
4. Uzdrawianie na odległość - UNO

Od kilkunastu lat stosuję terapię uzdrawiającą na odległość. Długie lata doświadczeń i żmudnej pracy, pozwoliły mi stworzyć,a następnie dopracować system umożliwiający prowadzenie skutecznej terapii uzdrawiającej. Relacje osób objętych programem UNO, pokrywają się w wielu obszarach z opiniami osób uzdrawiających poprzez bezpośredni kontakt. Emitowanie energii uzdrawiających dokonuje na kilka sposobów. W określonym czasie w ciągu dnia, podczas godzin wieczornych i w nocy, oraz spontanicznie kiedy odczuwam, że jest to najodpowiedniejsza pora. Czas transmisji, praktycznie pokrywa się z czasem oferowanym podczas sesji bezpośredniej (około 0,5 godz.). Pierwsze spotkanie trwa zawsze dłużej (nawet 1 godz.), ponieważ tak jak w przypadku kontaktu osobistego, czas wypełniony jest następującymi po sobie elementami charakterystycznymi dla pierwszej sesji terapeutycznej. Rozmowa wstępna, diagnozy- kinesjologiczna, bioenergetyczna, intuicyjna. Kolejny punkt w trakcie pierwszego spotkania, to gruntowne oczyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne. Następnie bioenergetyzacja tak głęboka jak to jest możliwe, przy czym trzeba wiedzieć, że pojemność biopola biorcy ulega pogłębieniu podczas trwania zabiegu. Po naenergetyzowaniu zamykam przewód emisyjny, oraz uszczelniam system, aby ograniczyć do minimum wyciek bioenergii.

Rozmowa jest bardzo istotną częścią składową w trakcie spotkania osobistego. Zanim rozpocznę działanie na odległość często kontakt słowny spełnia podobną rolę, gdyż przygotowuje należycie osobę poprzez energię rozmowy oraz przekazaną wiedzę. Diagnoza radiestezyjna ma wykazać poziom ogólnej kondycji, na którą składają się: k.fizyczna, k.psychiczna, k.mentalna, k.odporności psycho-fizycznej. Poziom świadomości, określam posługując się mapą świadomości stworzoną przez kinesjologa i psychiatrę amerykańskiego Dawida R.Hawkinsa M.D.PhD.

W przypadku skanowania bioenergetycznego, głównie wykorzystuję umiejętność jaką jest jasnoczucie. Posiadam kilka unikalnych wykresów i skal, które w trakcie pomiarów telemetrycznych uwidaczniają badane kondycje i zakresy.

W trakcie sesji UNO (uzdrawianie na odległość), koncentruję odpowiednią energię i konieczną jej ilość w taki sposób, aby w formie zogniskowanej prawie natychmiast mogła dotrzeć do celu. Skupianie bioenergii, skoncentrowanie jej w odpowiednich wiązkach i segmentach, oraz wyemitowanie w przestrzeń wraz z intencją naprowadzania, uwidacznia się błyskawicznie, dokładnie i równie skutecznie, jak oddziaływanie biomocą bezpośrednio na biorcę. Doświadczenia płynące z zastosowania UNO są tak ewidentne, że część osób decyduje się na terapię mieszaną, lub przechodzi wyłącznie na system UNO. Dla osób zamieszkujących daleko od mojego gabinetu, tak w Polsce jak i na całym świecie, metoda UNO jest najczęściej wielkim udogodnieniem. Nie muszą podróżować bardzo długo, a często w wyczerpujący sposób. Dla osób w ogóle nie mogących opuścić swojego miejsca zamieszkania, metoda ta jest wybawieniem. Również ze względów ekonomicznych (koszty transportu), formalnych - angażowanie bliskich lub osób trzecich, nie tylko jest krępujące, ale również zabiera sporo cennego czasu każdej ze stron. Utrapienia związane z dojazdem, potrafią skutecznie zniechęcić do kontynuowania terapii uzdrawiającej, nawet jeżeli przynosi spodziewane rezultaty i daje dobre perspektywy.

Jedną z intencji jaka przyświeca praktyce terapii UNO, jest wspomaganie osoby chorej w okresie leczenia konwencjonalnego. Dość często działania medyczne są niewystarczalne lub spełniły swoją rolę, i nie mają już pozytywnego wpływu na kondycję pacjenta. Należy zatem wykorzystać każdą potencjalną szansę, aby ratować życie chorego.

Działanie metodą UNO daje trudne do przecenienia możliwości poprawy nie tylko zdrowia, ale również przedłuża życie i nierzadko je ratuje. (Relacje Uzdrowionych - System UNO)

5. Potęgowanie świadomości - nowa jakość uzdrawiania

Jeżeli w trakcie sesji uzdrawiającej (bezpośredniej lub UNO - na odległość) dokonuję nominacji na wyższy poziom świadomości, od tego momentu rozpoczyna się kompleksowy, a często kompletny wieloproces rozkodowujący dotychczasowy model funkcjonowania. Uzdrowienie wzbogacone o systematycznie podnoszoną świadomość, daje niezrównane możliwości w obszarze trwałej, odbudowy kondycji, a przede wszystkim tworzy jej zupełnie nową wewnętrzną i zewnętrzna dystrybucję. Solidny proces uzdrawiania, prawie w każdym przypadku poprzedzony jest parkosyzmami. Często zdarzają się już po pierwszej sesji bioenergetycznej. Przesilenia, unikalne reakcje, gwałtowne zmiany nastroju, skacząca temperatura, to specyficzny wydźwięk przenikających się struktur starego systemu życiowego i reakcja na potężną siłę przekształcającej i odnawiającej energii życiowej wspartej o potęgowanie się świadomości.

Bywa, że transformacje nakładają się na siebie, i jest to trudny okres dla uzdrawianej osoby. Przemiany są spontaniczne, potrafią występować nagle i tak samo się zakończyć. Przesilenia (uzdrawiające kryzysy), są dobitną oznaką jak głębokie jest przekodowanie słabego i chorego systemu, aby odzyskał zdolność funkcjonowania na poziomie zdrowia. Te specyficzne paroksyzmy określam mianem "Karlino", gdyż po gwałtownej erupcji i wypaleniu nagle lub stopniowo ustępują, znamionując powstawanie przestrzeni nowego typu . Paroksyzm jest lawiną przełamującą opór starych struktur życia, na rzecz nowych trendów, ewolujących ku formom doskonalszym, dostosowanym do wymagań coraz szybciej wibrującej planety, a wraz z nią każdego rozwijającego człowieka.

6. Higiena wewnętrzna

Świadome odżywianie - dieta indywidualna (pochodna diety uniwersalnej)

Świadome odżywianie, tak jak każdy akt świadomego wyboru w życiu, daje najwięcej szans na prawidłowe ukształtowanie ludzkiego losu. Musimy spożywać pokarmy oraz uzupełniać wodę , aby normalnie funkcjonować, o tym wie nawet małe dziecko. Jeżeli pójdziemy trochę dalej i stwierdzimy publicznie, że każde jedzenie szybciej lub wolniej zabija, wzbudzimy zdziwienie a nawet konsternację. Wiedza o pokarmach, sposobach ich bezpiecznego przyswajania, zachowaniu przed, w trakcie i po jedzeniu, jest znikoma. Z przestrzeganiem uniwersalnych zasad związanych z kulturą kulinarną (oczywiście zdrowia) jest jeszcze gorzej. Nie popijanie przed jedzeniem, w trakcie konsumowania oraz po spożyciu pokarmu, jest przestrzegane przez 1% społeczeństwa. To samo dotyczy wyciszenia wewnętrznego podczas tych czynności. Taki spokój przekłada się na prawidłowe stężenie (Ph) wszystkich płynów ustrojowych, a w szczególności soków trawiennych jako naturalnych potencjałów enzymatyczno-hormonalnych.

Jednym z największych błędów jakie popełnia większość osób, to kładzenie się po jedzeniu. W tej pozycji 70% funkcji metabolicznych ulega radykalnemu spowolnieniu.

W trakcie mojej długoletniej praktyki, najwięcej efektów sprzyjających prawidłowemu działaniu terapii, dawała dieta selektywna tzw. Monodieta. Rozdzielny system jedzenia poszczególnych asortymentów, a w dalszej perspektywie czasowej dopuszczanie odpowiednich połączeń - (nigdy węglowodanów z proteinami), gwarantowało optymalny poziom i najszybszy z możliwych czas powrotu do zdrowia.

Terapia wieloetapowa mająca na celu "wychowanie" na nowo poprzez uniwersalną filozofię uzdrawiania, odtwarza naturalne funkcje systemu życiowego, oraz wyzwala elementy dostosowawcze ustroju i psychiki do zmieniających się drastycznie warunków środowiska. Zmiana sposobu odżywiania w opraciu o uniwersalne zasady i metody, prowadzi w konsekwencji, do ukształtowania się diety indywidualnej, odpowiadającej idei Zdrowia Doskonałego.

Czystość komórkowa ustroju człowieka - (metody oczyszczania organizmu, psychiki i ducha)

Są różne dane na temat ilości komórek z których składa się nasze ciało. Ostatnio czytałem, że z ponad 100 trylionów (molekół nikt się nie doliczył). Każda z komórek, to miniaturowe życie bez którego nie byłoby całości. Komórka o harmonijnych kształtach i świetlistej aparycji, to wzór pełnej witalności. Odpowiednie odżywianie, jakość pokarmów, ciągła obecność naturalnego chlorofilu (zielone rośliny), nawodnienie komórek głównie wodą strukturowaną, nasyconą pamięcią czynników zdrowia, to podstawy tworzące trzon doskonałej kondycji. Do tych niezwykle istotnych i kluczowych zagadnień, stających na straży świadomego życia, dodaję wiedzę o oczyszczaniu, jako uniwersalnym czynnikiem gwarantującym higienę wewnętrzną systemu życiowego. Od ponad 200 lat świat poddawany jest skrajnym oddziaływaniom czynników cywilizacyjnych, którym system genetyczny człowieka nie jest w stanie podołać. W sytuacji, gdy w przestrzeni życiowej człowieka obecne są już miliony substancji (gł. chemicznych) koniecznością staje się spotęgowanie predyspozycji oczyszczeniowych naszych organizmów. Zakłócenia nie omijają również umysłów, osobowości, osłabiają wzrost świadomości. Celowe wyjaławianie żywności (polityka światowa kontynentów), prowadzi do trwałych nieodwracalnych zmian, dewastujących środowisko wewnętrzne człowieka. Natury nie da się opatentować, a skoro tak, to jest ona dla przemysłu farmaceutycznego największym wrogiem. Chemiczne programowanie społeczeństwa jest niezwykle zaawansowane, również wyścig szczurów wyrugował z zasad i zniszczył prawdziwe autorytety . Dla nieustannie ścigających się (główną mekką jest New York), zafundowano idealną fatamorganę, iluzję nieustannego dobiegania do mety.

Dla osób odwiedzających mój gabinet, mam do zaoferowania wypróbowane przez wiele lat, nadzwyczaj skuteczne sposoby przywrócenia homeostazy komórkowej. Zagadnieniem podstawowym jest kompletne oczyszczanie jelita grubego, tak aby wywołać również reakcję samooczyszczania jelita cienkiego. Dopiero systemowe, postępujące oczyszczanie jelita grubego, umożliwia rozpoczęcie procesu oczyszczania wątroby. Dalsze rozłożone w czasie oczyszczanie jelita grubego, wyzwala predyspozycje, rozwijające pojęcie higieny wewnętrznej, do stanu kiedy staje się utrwaloną rzeczywistością. Gruntowne oczyszczanie jelit i wątroby, daje kolejne możliwości zastosowania selektywnych form uwalniania poszczególnych organów i układów z toksyn, trucizn, metali ciężkich, substancji promieniotwórczych, osadów, złogów, oraz przeróżnych organicznych i poza organicznych odpadów. Ogólne i szczegółowe oczyszczanie, ułatwia drogę do rozwoju duchowego, opartego na równowadze wewnętrznej. W tej sytuacji świadomość komórkowa gwałtownie rośnie, zlewając się z jaśniejącym polem kwantowym. Droga do nadświadomości staje się dostępna.

7. Perspektywy rozwoju medycyny komleksowej

Przyglądając się futurystycznym wizjom rozwoju sektora usług zdrowotnych, można wysunąć ponure wnioski. Ludzie tworzący je, a potem nierzadko urzeczywistniający, skupiają swoją uwagę i wydumany entuzjazm, na ściśle technicznym wizerunku przyszłej medycyny. Praktycznie w tych przewidywaniach nie można się doszukać aspektu ludzkiego. Współczesne, dramatyczne odhumanizowanie nauki i medycyny przybiera na sile, przypominając świat cyborgów i bezdusznych biznesmanów.

Poszerzające się obecnie kalectwo duchowe społeczeństw, w przyszłości może stać się obowiązującą normą. Chemizowanie, hormonizowanie, skażanie coraz większej części populacji, żywnością modyfikowaną ludności, poddawanie jej ustawicznemu ogłupianiu i selektywnej indoktrynacji (iluminaci w masmediach), to zamierzone i konsekwentnie wdrażane w Zycie działania.

Rzeczywisty postęp, powinien obejmować wszystkie obszary ludzkiej natury i egzystencji. Rozwój technologii medycznych, musi iść w parze nie tylko z ich etycznym usytuowaniem. Przede wszystkim ma sprzyjać i utrwalać wartości ogólnoludzkie. Stworzenie medycyny życia, uformowanej z potrzeb, trosk i oczekiwań człowieka jako istoty duchowej, to najpilniej oczekiwane doświadczenie na teraz i w przyszłości. Lekarze i terapeuci poszerzający i utrwalający coraz lepszą kondycję społeczeństwa, to najbardziej obiecująca praca u podstaw, której istniałby zorganizowany system taniej i skutecznej medycyny prewencyjnej. Skupienie energii na ukształtowaniu nowego wymiaru w sposobie myślenia o zdrowiu i jego poszerzeniu, dało by niewyobrażalnie korzystne skutki prawne, ekonomiczne i ogólnie prospołeczne. Medycyna tworząca koniunkturę zdrowia, zawężała by obecne powszechne zakresy inwazyjno - interwencyjne do koniecznego minimum.

Wyedukowanie nowych pokoleń w duchu szeroko pojętej higieny wewnętrznej i tego konsekwencji (oddziaływania na otoczenie) wywołałoby epokowy przełom w świadomości całego gatunku ludzkiego. Przesłanie ukryte w powiedzeniu "W zdrowym ciele zdrowy duch" jest wciąż aktualne, a może bardziej ważne niż kiedykolwiek. Marginalizowanie duchowości człowieka, przypomina syndrom samozagłady gatunku. Tylko człowiek w pełni zdrowy i świadomie zdrowiejący, może być szczęśliwym i znajdującym swoje miejsce w życiu. Znamionuje go również zaraźliwa uczynność , wyczulenie na krzywdę i nieprawości, promieniowanie dobrocią, miłością i empatią. Człowiek nowych czasów to możesz być Ty, jeśli tak zdecydujesz i konsekwentnie będziesz realizował tę ideę w życiu.

Tagi:   Co uzdrawiam ?