OdżywianieOczyszczanie
"...Bogdan Skrzęta jest zdania, że dobry bioterapeuta
najpierw musi mieć ręke do roślin, dopiero później do ludzi..."

Odżywianie i oczyszczanie

  W trakcie terapii uzdrawiającej, poczesne miejsce zajmuje wiedza o odżywianiu i oczyszczaniu organizmu. W każdym przypadku, ze względu na jej praktyczny wymiar znajduje uniwersalne zastosowanie. Przy pewnych różnicach w metabolizmie, ulega nieznacznym korektom, w niektórych przypadkach przekaz musi być więc wysoce zindywidualizowany. Lata praktyki oraz tysiące doświadczeń i płynące z nich wnioski, w sporym natężeniu skupiły moje poszukiwania na dziedzinach, które w przeważającym stopniu mogą być stosowane powszechnie. Wspomniane już różnice wynikają głównie z głębokich patologii i uwarunkowań stanu zdrowia, w tym braku tolerancji na szereg czynników biochemicznych charakterystycznych dla pokarmów, ziół, ziaren, wyciągów, w tym różnorodnej globalnie superżywności. W zmieniających sytuacjach, staram się odbudować szeroką zdolność absorbowania bezcennych substancji odżywczych i witalonośnych, u osób poddających się wszechstronnie terapii. Osiągnięcie sukcesu wymaga odpowiedniego czasu, cierpliwości, obopólnego zaangażowania. Nie bez znaczenia jest determinacja i pozytywny upór, aby zaistniał nowy sposób myślenia i postępowania. Wysoko zaawansowany potencjał bioenergetyczny, systematyczne i prawidłowe wdrażanie przekazywanej wiedzy, wiara w powodzenie, zaufanie i wytrwałość szczególnie przy pojawieniu się tzw. paroksyzmów, to cechy, które torują drogę do osiągnięcia zamierzonego sukcesu. Paroksyzmy (to reakcja przesileniowa), znamionuje je głębokość przemian całego systemu życiowego. Najczęściej warunkują one zaistnienie następujących po sobie etapów widocznego zdrowienia i podnoszenia jego jakości. Dlatego bardzo istotna jest współpraca pomiędzy dawcą witalności i całego zakresu dziedzin, które stosuje, a aktywnym biorcą, szybko dopasowującym się do wymogów terapii. Taki narastający rezonans, optymalizuje czasowo i jakościowo system powrotu do zdrowia i jego nowej dynamiki. Wiedza dotycząca oczyszczania, składa się z kilku kategorii. Pierwsza wynika ze sposobu odżywiania. Żywność, oprócz jej głównej funkcji jaką jest dostarczenie organizmowi niezbędnych składników biochemicznych, wnosi różnorodne zasoby pobudzające energię życiową. Odpowiednio profilowana (zestawiona), synergizuje wiele niezwykle korzystnych funkcji dla aparatu życiowego. Dotyczy to również funkcji, które potęgują procesy neutralizacji niebezpiecznych substancji oraz usprawniają ich wydalanie. Zasadniczy proces oczyszczania opiera się na sprawdzonych, praktycznych opisach przy pomocy jakich zabiegów, potrzebnych środków oraz technik, można uzyskać optymalną poprawę funkcjonowania całego ustroju. Trzecia kategoria ujawnia się poprzez intensywne oddziaływania bioenergetyczne, prowadzące do wielu istotnych przemian w obszarze fizjologicznym, psychicznym, mentalnym, duchowym, a szczególnie świadomościowym. Intensywności tych przemian, często towarzyszą tzw. paroksyzmy (uzdrowieńcze kryzysy), o których już wspomniałem. Osobom poddającym się terapii uzdrawiającej, często trudno wytłumaczyć, że to nic złego, że to tylko trudny okres nacechowany nieprzyjemnymi reakcjami, w odpowiedzi na konieczne przemiany zachodzące w ustroju. Generalne oczyszczanie, najczęściej kojarzy się z czynnościami doprowadzającymi struktury ciała do wyrównanej pracy, dzięki nowym tworzącym się proporcjom, oraz obecności wszystkich istotnych składników życiowych, generujących równowagę wewnętrzną. Istotnie tak jest, jednak bez gruntownego uzdrowienia emocji, nie utrwali się oczekiwany nowy wymiar zdrowia. Potencjał bioenergetyczny, którym dysponuję, przebudowuje uszkodzone obszary emocji, a tam gdzie zostały one zniszczone zastępuje nowymi jakościowo. Pionierska metoda stopniowego podnoszenia poziomów świadomości, którą opracowałem i stosuję od lat, sprzyja nowatorskim przekształceniom wszystkich struktur życiowych. Nie sposób tutaj nie wspomnieć o książkach Davida R. Hawkinsa, które od lat rozpropagowuję na świecie i w Polsce. Trzy z nich doczekały się już wydania w języku polskim. W moim zamierzeniu, działy dotyczące odżywiania i oczyszczania, są jedynie informacją o zakresach mojej terapii, natomiast o szczegółach osoby zainteresowane dowiadują się już jako uczestnicy mojej terapii.

Tagi:   Co uzdrawiam ?