F.A.QNajczęściej zadawane pytania
"...Bogdan Skrzęta jest zdania, że dobry bioterapeuta
najpierw musi mieć ręke do roślin, dopiero później do ludzi..."

Najczęściej zadawane pytania :

1. Osoby sceptycznie nastawione do metod medycyny niekonwencjonalnej przypisują rezultaty takiego leczenia wierze lub autosugestii pacjenta czy tzw. Efektowi placebo. Czy to jest dobre wyjaśnienie.

Jeżeli ktoś jest rzeczywiście cudotwórcą, to z liścia zrobi krowę, i to taką która zamienia poglądy. Efekt placebo, sugestia, autosugestia czy inne sposoby, czemu nie - jeżeli daje to zamierzony skutek. W moim przypadku żadne z tych pojęć nie znalazło zastosowania, wiec co zatem? Realny dar uzdrawiania, czego wyrazem są setki spektakularnych uzdrowień potwierdzonych metodami medycznymi i naukowymi. Uzdrowienie jest jak wynik zadania, tyle że student (nauka i medycyna), nie potrafi zadania ułożyć.

2. Medycyna psychosomatyczna dowiodła, że większość chorób ma podłoże psychiczne, czyli emocje wpływają na nasze zdrowie. Które z nich są najbardziej szkodliwe?

Każda negatywna emocja działa destrukcyjnie na nas oraz na środowisko ziemi. Oczywiście, tak jak z rodzajem broni i kalibrem, z mniejszym lub większym natężeniem. Najgroźniejsze emocje to: nienawiść, wściekłość, żal, gniew, strach, panika, smutek, poczucie winy, zaborczość (cecha), permanentny smutek, defetyzm, fatalizm, złorzeczenie, nieustępliwość i szereg innych. Każda z tych i im podobnych emocji i cech, ma swoje charakterystyczne kody działające jak specjalistyczne środki rażenia, dewastujące środowisko naturalne.

Dopiero wtedy, uwidacznia się najwyraźniej wpływ podnoszonej świadomości na całą egzystencję danego człowieka.

Zaawansowane uzdrawianie, to ciągła i wciąż poszerzana zdolność utrwalania doskonałego zdrowia, oraz pełna otwartość światłego umysłu na pozytywne i ubogacające zmiany.

3. Starodawne źródła uzdrawiania wskazują, że zdrowie zawsze przychodzi od wewnątrz. Jak należy to rozumieć?
Wszystkie wielkie religie i systemy filozoficzne, wskazują na boskie pochodzenie istoty ludzkiej - człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga-Stwórcy również człowiek jako miniaturowy wszechświat. W ujęciu naukowym zasada hologramu - najmniejsza część rzeczywistości (kwant), odzwierciedla całość. Jeżeli istota ludzka pozbyła się ego - iluzji (wejście na poziom oświecenia), jej świadomość ujawnia doskonałą harmonię, zerowy dualizm (zjednoczenie z Bogiem Ojcem). Mamy sposobność dostrojenia się do najwyższej rzeczywistości, albo ulegamy naciskowego (iluzji), i oddalamy się od najważniejszego celu jakim jest zbawienie, deharmonizując swoje życie. W człowieku są wszystkie potencjały, aby prowadzić optymalnie zrównoważony tryb życia, co może w konsekwencji pomóc w osiągnięciu urzeczywistnienia.
4. Czym jest uzdrawianie duchowe i od czego zależy jego skuteczność?
Uzdrowienie samo w sobie jest duchowe i pojęcia te są nierozdzielne. Może być pełne i natychmiastowe, jak również rozłożone w czasie, częściowe i niepełne. Uzdrowienie pełne, a tym bardziej natychmiastowe jest cudem. Niepełne lub krótkotrwałe, nie dyskwalifikuje faktu jego zaistnienia, bywa najczęściej sygnałem, że nie może wywiązać się w pełni i na trwałe, z powodu postawy osoby której dotyczy. Aby doszło do trwałego uzdrowienia, musi nastąpić pełna synchronizacja pomiędzy wiarą uzdrawianego, a wielkością łaski która na nią spływa.
5. Z jakimi dolegliwościami przychodzą do Pana najczęściej ludzie?
Nie stwarzam barier czy ograniczeń, podejmuję się prawie wszystkich wyzwań. Jest wiele schorzeń, które się powtarzają np. wszelkie bóle i niedomagania, wrzody, polipy, raki, torbiele i cysty, narośla, zatrucia, choroby skóry, problemy natury emocjonalnej i hormonalnej. Przychodzą osoby z bezsennością, brakiem pamięci i koncentracji, z depresją, z niedoborem lub zanikiem motywacji, z dusznością, problemami z sercem i układem wieńcowym, z układem pokarmowo-wydalniczym, oddechowym, limfatycznym, nerwowym, kostnym itd.
6. Czy udaje się wszystkim przywrócić zdrowie?
Większość osób jest całkowicie usatysfakcjonowana. Ludzie z najbardziej otwartym umysłem i sercem, uzyskują najwięcej. Są to dodatkowe możliwości jakie niesie z sobą terapia uzdrawiająca. Wśród nich można wyróżnić: pozyskanie wzmożonej odporności psycho-fizycznej, korzystne zmiany fizjologiczne na poziomie molekularnym i kwantowym np. duże odmłodzenie, wzrost percepcji i intuicji, wyciszenie, zdrowy dystans do siebie i do świata, pewność siebie, wysokie poczucie wartości, panowanie nad emocjami (gł. negatywnymi), poprawa i nowa dynamika w obszarze pamięci i koncentracji.
7. Jak wiele osób udało się Panu wyleczyć tzw. chorób nieuleczalnych, wobec których medycyna akademicka była bezradna?
Przypadków wydostania się z tzw. chorób nieuleczalnych, było w trakcie mojej działalności kilkaset i wciąż ich przybywa. Trzeba na nie ciężko pracować, dając z siebie wszystko z obu stron. W przypadku mojej działalności, dokumentują je setki raportów - sprawozdań, w tym potwierdzenia medyczne, ponad to sześć programów telewizyjnych w których wypowiadają się dziesiątki osób ocalonych od chorób i niechybnej śmierci. Dysponuję również wieloma audycjami radiowymi, gdzie zaproszeni goście (osoby uzdrowione) - oznajmiają o uzdrowieniach w podobnym tonie.
8. Lista skutków ubocznych niektórych lekarstw dopuszczonych do stosowania przez pacjentów, może przyprawić o zawrót głowy. Przypomina się trafne powiedzenie filozofa angielskiego F. Bacona, iż "lekarstwa mogą być gorsze od choroby"
To bardzo smutne, że słowo lekarstwo deprecjonują coraz liczniejsze skutki uboczne tak charakterystyczne dla współczesnych specyfików. Tylko około 10% etiologii (nowych) leków jest rozpoznane. Skutki społeczne takiej sytuacji są łatwe do wychwycenia, ale dopiero po kilku czy kilkunastu latach od wprowadzenia medykamentu na rynek. Ponieważ jednak przemysł farmaceutyczny przynosi gigantyczne zyski, jest w stanie wybrnąć finansowo praktycznie z każdej wpadki.
9. Bezsprzeczne jest zaawansowanie technologiczne współczesnej medycyny. Wysoki poziom diagnostyki pozwala na wcześniejsze wykrywanie chorób. Jednocześnie liczba nowych zachorowań wcale nie maleje, a wręcz lawinowo rośnie. Chciałoby się rzec: dokąd zmierzasz medycyno?
Dobrodziejstwo płynące z zaawansowania technologicznego, w tym z postępu w diagnostyce na polu nauki i medycyny są dobitne. Sam z nich korzystam (aparatura diagnostyczna oraz badania laboratoryjne, potwierdzają realność mojego oddziaływania, identyfikując zmiany wskazujące na powrót pacjenta do zdrowia). Wczesne wykrycie zagrożeń w tym początkowych stanów nowotworowych, zwielokrotnia szanse na wyleczenie i stabilne kontrolowanie poprzez monitoring stanu zdrowia. Równoległe działanie uzdrawiające (kilka zakresów), potęguje szansę na wyzdrowienie, pozyskanie nowej kondycji, i można wtedy określić jako kondycję holistyczną.
10. Czy pana zdaniem, komputer i telefon komórkowy, tak powszechne gadżety XXI w., są naturalne dla naszego zdrowia?
Wypowiadałem się na ten temat wielokrotnie. Poświęciłem temu zagadnieniu artykuł - "Zdrowie przy komputerze", również audycja w Radiu Kraków z 2005r., była w całości podporządkowana tej tematyce. Komputery są coraz bezpieczniejsze. Przesiadywanie jednak przez wiele godzin przy komputerze, naraża nas na wdychanie niebezpiecznej dla zdrowia dawki smogu elektromagnetycznego, promieniowania przenikającego mózg, absorbowania mikropyłów wydostających się w trakcie pracy komputera. Jednak najgroźniejsze dla zdrowia jest dla internauty pozycja siedząca, wywołująca poprzez ucisk organów blokady w przepływie krwi i limfy, opóźniająca procesy metaboliczne i wydalnicze. Szczególnie gry komputerowe powodują zanik poczucia czasu, oraz brak reakcji na sygnały organizmu związane z czynnościami fizjologicznymi. Niedotlenienie mózgu (zamknięte pomieszczenie), niedokrwienie kończyn dolnych, to kolejne niebezpieczeństwa sprzyjające patologiom nowej ery. Coraz dłuższe przebywanie w wirtualnym świecie, wyłącza konsekwentnie naturalną łączność ze światem rzeczywistym. Praca z komputerem, czy użytkowanie Internetu, to już norma społeczna i dlatego wymaga choć trochę wyobrażani, której na imię higiena osobista internauty.
11. Mędrcy i uzdrowiciele z Dalekiego Wschodu utrzymywali, że gdy ciało choruje należy zacząć leczenie w naszych umysłach i sercach.
Do 90% wszystkich dolegliwości i chorób, ma podłoże osadzone w naszej psychice i umyśle. Jeżeli przepojeni jesteśmy uczuciami wyższymi, nie tylko wychodzimy z chorób, ale również rozsiewamy zdrowie wokół nas. Miłość, empatia, współczucie, ofiarność, bezinteresowność, dobroć, wyrozumiałość, miłosierdzie, mądrość (cecha), czyste intencje, to najpewniejsza grupa cudownych leków, a ustawicznie pobierana i ofiarowana, zapewnia remedium na wszystkie choroby.
12. W niektórych krajach zachodnich lekarze współpracują z uzdrowicielami, tak jest m.in. w Służbie Zdrowia w Wlk. Brytanii. Czy podobnie jest w Kanadzie?
Kanada nie przeszkadza uzdrowicielom, jeżeli są prawi i skuteczni. Ze względu na tradycję leczenia naturalnego (kultura medycyny indiańskiej), prawo uwzględniania zwyczaje rdzennej ludności. Trzeba również pamiętać, jak wielu jest Chińczyków w Kanadzie (medycyna chińska), Hindusów (Ajurweda), mieszkańców pochodzących z Afryki oraz praktycznie z każdego zakątka ziemi. To kraj pielęgnujący system multikulturowy, w którym bez przeszkód egzystują tradycje wywodzące się z całego świata.
13. Ma Pan długoletnią praktykę w uzdrawianiu na terenie Kanady i USA. Jak tam traktuje się tego typu terapie?
Odpowiedzi udzielałem już w poprzednim pytaniu. W Kandzie jest nawet przedstawiciel rządu do spraw medycyny niekonwencjonalnej.
14. Medycyna akademicka koncentruje się na danym przypadku chorobowym, bakteriach albo wirusach, a przecież człowiek to nie suma poszczególnych organów.
Rozwój medycyny specjalistycznej ma swoje zalety. Jednak coraz większe rozdrobnienie prowadzi do utraty kontroli nad całością. Wyczekiwanie na niekończącą się ilość opinii od coraz większej ilości specjalistów, prowadzi do wydłużenia procesu leczenia, oraz czasami do wykluczających się ustaleń pomiędzy specjalistami. Zawsze atutem jest szybkie rozpoznanie i właściwe leczenie. Potrzebny jest koordynator, wybitny znawca medycyny klasycznej i naturalnej, człowiek głębokiej wiedzy i intuicji zawodowej, potrafiący z dużą dokładnością i szybko skierować pacjenta w odpowiednie ręce.
15. Medycyna zachodnia docenia już stronę psychiczna dla zdrowia pacjenta, lecz ciągle nie uznaje aspektu duchowego. Czy dlatego, iż nie potrafi go wychwycić?

Dostrzeganie przez lekarzy roli sfery psychicznej w diagnozowaniu i leczeniu chorego jest bardzo pozytywne. Natomiast obszar niezbadany - wymiar duchowy, to następne bodaj najważniejsze z wyzwań jakie stoi przed nauką i medycyną. Nie można zbagatelizować faktu, że człowiek to istota duchowa, a więc sprawy duchowe nieuchronnie zaznaczają swoją obecność i zadecydują o kształcie życia przyszłych pokoleń. Taka jest wyższa prawidłowość procesu ewolucji gatunku ludzkiego , wiara w samą naukę przestaje mieć racje bytu.

Jedną z najważniejszych postaci starających się pogodzić naukę z mistyka, jest znakomity psychiatra i kinesjolog amerykański Dawid R. Hawkins (MDph.D.) W niezwykłej trylogii poświęconej ludzkiej świadomości, a szczególnie w jej pierwszej części Power vs. Force, ukazuje w pionierski sposób funkcjonowanie świata ludzi uwarunkowanego poziomem świadomości grupowej i indywidualnej. Na mapie świadomości poziom nauki i medycyny plasuje się bardzo wysoko (Reason - od 400 do 499). Górny pułap zamykają wielcy odkrywcy, wynalazcy, myśliciele, twórcy największych osiągnięć oraz teorii w dziejach gatunku ludzkiego. Jednak według skali Hawkinsa, jest to zaledwie połowa drogi na widnokręgu, po którym może poruszać się ewolujący w kierunku oświecenia człowiek. Od 500 - do 539, zaczyna się prawdziwy rozkwit duchowy, jest to poziom uniwersalnej miłości, obcy skostniałym sposobom interpretowania rzeczywistości.

Nastepny obszar to radość (540-599) - spontaniczny stan wewnętrznej radości, uniesienia i poświęcenia się dla służby potrzebującym. Kolejny obszar to Pokój - droga ku świętości (600-699) Poziom ten od niedawna reprezentowała jedna osoba na 10mln. To stan błogiego wyciszenia, kontemplowania wyższych rzeczywistości, przedostatni zakres przed urzeczywistnieniem. I wreszcie fascynujący opis poziomów oświecenia rozpostartych w skali logarytmicznej od 700 do 1000 Zachwycająca lektura, warta przyswojenia przez każdą myślącą istotę ludzką. Powinna być (cała trylogia) jak najszybciej przetłumaczona na język polski. Dane z grudnia 2012 roku - wydawnictwo Virgo wydało już przetłumaczone na język polski 3 książki Dawida Howkinsa "Siła czy moc", "Przekraczanie poziomów świadomości", "Przywracanie zdrowia". Od 10 lat propagowałem w polsce wszelkimi sposobami, również angażując w to środki finansowe, wiedzę o fenomenalnym kinesjologu i psychiatrze amerykańskim Dawidzie R. Howkinsie. Mam wielką satysfakcję, że niezwykle otwarci ludzie reprezentujący wydawnictwo Virgo podjeli się wiekopomnego dzieła przetłumaczenia 8 książek tego autora. Zachęcam do fantastycznej lektury.
16. Czym jest dla Pana - jako uzdrowiciela i psychoterapeuty - choroba, a czym zdrowie?
Choroba to antystan zdrowia, to odwrócenie pojęć, to również paradoksalnie szansa, próba i wyzwanie, aby dostrzec jej przesłanie. To często rodzaj ogromnej wartości, dzięki której naprowadzamy się na zdrowie. Można zaryzykować stwierdzenie, że stan choroby to sposób na zawrócenie z dotychczasowej scieżki i dokonanie takiego wyboru, aby sprostać wielu aspektom zaskakującego nas życia. Zdrowie, to nie tylko stan bez choroby. To przede wszystkim przejawienie dynamizmu życiowego, pomysłowości, radości i spontanicznej twórczości, to również dbanie o innych i, o środowisko naturalne. Zdrowie, to komponent pomocniczy oświecenia. Jeden z moich artykułów był zatytułowany: "Takie zdrowie jaka świadomość", czyli im więcej wiemy, tym mniej popełniamy błędów i mniej cierpimy.
17. Większość ludzi nie wie, iż negatywne emocje, takie jak np. lęk, długotrwały żal czy smutek, przyczyniają się do powstania różnych schorzeń?
Wiedza na ten temat wśród społeczeństwa jest znikoma. Potwierdza to samo życie. Przeprowadzono tysiące badań i ciekawych doświadczeń, jednoznacznie potwierdzających wpływ tzw. emocji niższych na obniżanie wszystkich kondycji w sferze ludzkiej egzystencji. Pogrążanie się w smutku, żalu czy rozpaczy, obniża dramatycznie odporność psychiczną i fizjologiczną. Paraliżuje obieg płynów ustrojowych w organizmie, spowalnia lub uniemożliwia gojenie się ran emocjonalnych i fizycznych. Dewastuje pamięć, koncentrację, przytępia, czyni osobę osowiałą i z trudem reagującą na otaczającą ją rzeczywistość. Negatywne emocje to terroryści, torujący drogę do samozagłady każdego sytemu życiowego.
18. Lecząc ludzi, usuwa Pan nie tylko ból i przywraca trwałe zdrowie, ale również stosuje własną metodę podnoszenia ich świadomości. Na czym ona polega?
Wspomniałem już o Dawidzie Hawkinsie. Zafascynowały mnie jego książki, jednak w swoich przemyśleniach i praktyce poszedłem dalej ponieważ uznałem, że nie ma ograniczeń na drodze rozwoju duchowego, a co najważniejsze barier w poszerzaniu świadomości. W trakcie zabiegu uzdrawiającego, automatycznie podnosi się w sposób zróżnicowany świadomość uzdrawianej osoby. Dla najbardziej zaawansowanych opracowałem i wypraktykowałem system nominacyjny, umożliwiający windowanie na coraz wyższe poziomy świadomości. Metoda ta sprawdza się od kilku lat, dając niezwykłe efekty sprowadzające się do ustawicznego podnoszenia jakości zdrowia i życia, w oparciu o wyższe aspekty rzeczywistości. Zgromadziłem już pokaźną literaturę, ilustrującą wpływ metody podnoszenia świadomości na życie osób, które znalazły się w orbicie takich przemian. Nadzwyczajne skutki wynikające z potęgującej się świadomości, sprowadzają się do kompleksowej, zaskakująco korzystnej przemiany całej egzystencji człowieka, która im podlega. Metoda, którą prezentuje jest autorska i całkowicie pionierska. Jest szansa, że wyznaczy bardzo wysokie standardy uzdrawiania w oparciu o nowe potencjały. Jak do tej pory zbyt wielu uzdrowicieli nie zainteresowało się tymi odkryciami, a w szczególnie niepokoi fakt, że nie uczynił tego nikt z tuzów polskiej bioterapii. Najdziwniejsze jest to, że miesięcznik Nieznany Świat nie zainteresował się tematyką związaną z pracami naukowymi i wielkimi odkryciami Dawida R. Howkinsa, przy udziale najwybitnieszych noblistów, jak 3 krotny laureat nagrody Nobla Linus Pauling.
19. Co to znaczy - żyć zgodnie z naturą?
To nic innego, jak osiągnąć status utrwalonej wewnętrznej równowagi, symbolizującej przynależną więź ze środowiskiem naturalnym planety.
20. Na czym polega holistyczne podejście w procesie uzdrawiania?
W tym miejscu warto wspomnieć postać wybitnego lekarza endokrynologa, holisty, twórcy nowych teorii i praktyk medycznych, łączącego medycynę wschodu (Ajurwedę) z medycyną zachodu - doktora Deepak Chopra. (Zdrowie doskonałe) W obrębie mojej przestrzeni terapeutycznej, staram się stosować optymalnie skuteczne działania prowadzące do wyzdrowienia, a następnie do postrzegania skali zdrowia. Optuję za systemem zintegrowanej, komplementarnej, etycznej i skutecznej (bez skutków ubocznych) medycyny, całkowicie oddanej i ukierunkowanej dla dobra człowieka.
21. Niełatwo jest zrozumieć choroby karmiczne, czy można je leczyć
Sposobem na choroby karmiczne jest systematyczny wzrost świadomości. Skutecznie usuwa nagromadzone negatywne kody w całej historii człowieka. Autentyczny wzrost percepcji, odkrywa zaskakująco dużo możliwości, aby optymalnie szybko uporać się z obciążeniami karmicznymi. Prawo przyczyny i skutku nie jest ostatecznym wyrokiem. Nawet na najtrudniejsze uwarunkowania można znaleźć skuteczne lekarstwo.

Nowe pytania :

1. Mamy fatalną sytuację w służbie zdrowia. Nie dotyczy to tylko naszego kraju. Czy jest jakiś sposób, poza topieniem kolejnych miliardów, aby wyjść z tego obłędu.

Wyczuwalne jest wielkie zmęczenie i frustracja w społeczeńswie. Oglądając prawie każde wiadomości, umęczonych ludzi w ogromnych kolejkach, w oczekiwaniu na jakomkolwiek pomoc. Często z twarzy bije rozpacz i złość, kiedy brakuje środków na rozpoczęcie lub kontynuowanie terapii np. onkologicznej. Przyczyna takiej sytuacji nie tkwi jedynie w niedoborah finansowych, niegospodarności, brakach kadrowych czy złej organizacji. Problemem jest stan swiadomości społecznej ustawicznie kształtowanej według modelu, który sprowadza się do wszechobecnego kryzysu w obszarze państwowych usług medycznych.

2. Czy mógłby Pan rozwinąć tą tematykę?

Pomimo dużego wysiłku ze strony przedstawicieli medycyny naturalnej, a wysiłek ten jest tym większy, że muszą oni sami kompletnie finansować swoje działania, będąc obciążeni ZUS-ami i podatkami, a więc ekstra płacąc haracz państwu za to, że go w dużej mierze wyręczają, społeczeństwo gremialnie nie zmierza jednak w kierunku bardziej świadomego podejścia do swojego zdrowia. Syndrom zbiorowej nieświadomości którym infekowane są społeczności przynosi coraz bardziej zgubne następstwa.

3. Co by Pan zaproponował przynajmniej na początek.

Kiedyś Tony Blair powiedział: "Edukacja, Edukacja, Edukacja", dopowiedziałbym do tego: tak, ale jaka edukacja. Według skali świadomości Davida R. Howkinsa, nasze społeczeństwo znacznie odbiega od poziomu, który cechuje narody i społeczności podnoszące populację światową w górę. Balon odpowiednio uwalniany od balastu, optymalnie przemieszcza się nie tylko wyżej, ale również w równoległej przestrzeni, jeśli jest taka potrzeba. Czynników, które nie pozwalają nam uwolnić się od wielu obciążeń jest bardzo dużo. Oprócz kompleksów, w przestrzeni publicznej funkcjonują "wybitni spowalniacze" o nieuleczalnej ortodoksyjnej naturze, świadomie i nieświadomie krzywdzący to społeczeństwo.

4. Rozumię, że termin "przebudzenie" od dawna funkcjonuje na liście Pana propozycji dla tych, którzy chcą opuścić "bezpieczny matecznik" i zacząć żyć i myśleć na własny rachunek.

Każdy musi zbawić się sam i to nie tylko w wymiarze religijnym. Dojście do samoświadomości, a w zamiarze do świadomości Chrystusowej, jest najważniejszym ale tez najtrudniejszym wyzwaniem dla człowieka. Tłumienie aspiracji we wzrastaniu świadomości, stoi w całkowitej opozycji do otaczającego nas wszechświata, który ustawicznie ewouluje w przyswajaniu prawdy, jako najbardziej naturalnego prawa. Uświadomienie tego co jest prawdziwe i ostateczne, koronuje heroiczną drogę jako przebył gatunek ludzki.

5. Zgodzi sie Pan, że potrzebna jest nam mowa "praca u podstaw".

Pozytywizm jest zawsze w cenie, pod warunkiem, że nie określa i nie wytycza granic dla inwencji twórczych, a przede wszystkim duchowych. Społeczeństwo powinno na nowo określić standardy całkowicie uwalniające duchowo potrzeby człoowieka, który w istocie jest duchowy. Na przeszkodzie stoi cała prymitywna w przekazie, często nie etyczna i amoralna machina środków wyrazu i publicznego przekazu. Hołdowanie etosowi zabijania, sprowadzanie zasad do ich braku, publiczne wypróżnianie się z zawartości ciemnej strony życia, profanowanie świętości w tym języka, kupczenie nad każdą dziedziną życia, eksponowanie osób publicznych, których trudno podejrzewać o jakiekolwiek wartości, skrupuły, sumienie czy choćby umiar w zachowaniu i wypowiedziach, zepchneło juz dawno zasady i dobre obyczaje w przepaść. Ponieważ żyjemy w tak uformowanym świecie, dostep do punktów odniesienia z przeszłości prawie nikogo nie interesuje. Słowo nowoczesność, to obecnie wszechinaczej kochanie, samonapędzające się i uwolnione od konieczności tłumaczenia za cokolwiek. Pomimo tak ogromnej degradacji, istnieją możliwości zatrzymania tego amoku, poprzez całkowitą zmianę profilu przekazu publicznego.

6. Czy posiada Pan chociaż zarys programowy dla tych zmian?

Należało by całkowicie wykluczyć fałszywy obraz przekazu informacji i rozwiniętych treści, które obecnie utrwalają kłamliwą informację wbudowując ją w świadomość odbiorcy. Zapraszać do publicznego obszaru przekazu ludzi prawych, nieskalanych, ale również tych którzy zawrócili z błędnej drogi. Trzeba prezentować treści budujące, pobudzające ogólno pojęty rozwój, wiedzę mogącą odmienić szybko i skutecznie los milionów ludzi.
Zmiana programów nauczania, skoncentrowana na praktycznych możliwościach zastosowania w życiu, etyka myslenia i postępowania, myślenie w kategoriach zbiorowego bezpieczeństwa i dobrobytu, to siły napędowe dla nowego świata. Czysty język, wolny od pułapek, jasny i konsekwentny przekaz myśli i słów budujących zaufanie i wolną od napięć pewność w podejmowaniu decyzji, to kolejne filary spójnego i przewidywalnego świata.

7. A cała rzeczywistość jak Pan to ujmie od lat, sprawdza się do ogólnego poziomu świadomości.

Od 10 lat propaguję książki Davida R. Hawkinska. Dzięki tej inicjatywie dwie z ośmiu zostały już przetłumaczone na język polski (Siła czy Moc oraz Przekraczanie poziomów świadomości), inne będą stopniowo docierać na rynek polski. Są to dzieła klucze, otwierające niezwykłe perspektywy u osób poważnie zaangażowanych w procesie wewnętrznych poszukiwań, doborze spójnych z pytaniami odpowiedzi i w dochodzeniu do status quo, pomiędzy jednostką, a otaczającym ją światem. Howkins stworzył we współpracy z gronem wybitnych naukowców, mapę świadomości, która szczegółowo obrazuje potencjały percepcji głównie u ludzi, a ponad to u zwierząt i określa również stan świadomości dla poszczególnych dzieł bedących wytworem ludzkiej wyobraźni, w tym nauki oraz faz rozkwitu geniuszu.

8. Również od lat stosuje Pan podczas terapii uzdrawiających, nominacje na coraz wyższe poziomy świadomości. Po zapoznaniu sie z wieloma relacjami osób które skorzystały z tego przywileju, wiadomo że bardzo zmieniło sie na lepsze ich życie. Na czym polega ta pionierska i nie porównywalna z jakąkolwiek inną metoda?

Sam kontakt z energiami i świadomością, którymi dysponuję, powoduje oprócz zmian związanych z powrotem do zdrowia, automatyczne podnoszenie się percepcji u osoby uzdrawianej. Nie u wszystkich osób decyduję sie na dokonywaniu nominacji podnoszących ilościowo i jakościowo poziom świadomości. Zależy to od posiadanego już przez daną osobę poziomu, jej otwarcia na tą nieznaną powszechnie metodę, oraz wewnętrznych duchowych predyspozycji, które umożliwiają lub nie dokonanie tak gwałtownych skoków w rozwoju danego człowieka.

9. Czego obecnie najbardziej brakuje ludziom na świecie?

Absolutna wiekszość populacji ludzkiej pragnie podstawowej finansowej i społecznej stabilizacji. Zagwarantowanie takiego statusu, przełożyło by się na niesłychany wzrost gospodarczy, spokojną konkurencję i zdrowe zasady współżycia w stosunkach międzyludzkich oraz relacjach międzynarodowych. Człowiek pewny swojej egzystencji uwalnia pozytywne cechy i zachowania, które w konsekwencji tworzy dobro ogólnoludzkie. Psychoza zagrożenia, walki o przetrwanie, niepewności jutra, zawęża działania do prymitywnych wymuszonych przez rzeczywistość zachowań, "Głodny nie czyta poezji, choć może ją kochać, zdrowo syty tworzy poezję dla siebie i dla świata".

10. Czy sam wzrost świadomości jest wystarczający?

Rosnąca indywidualnie i zbiorowo świadomość w sposób przyspieszony, mogłaby być porównana do skoku kwantowego w fizyce, dlatego największym darem dla świata, była by taka sposobność. Oprócz podnoszenia świadomości u wybranych osób, kładą nacisk na ubogacenie tego procesu, wzożeniem wzrostu uważności. Uważność wyznacza wysokie standardy jakości życia i bezpieczeństwa.

Tagi:   Co uzdrawiam ?